Téma Název Popis
Téma 1 Soubor Spustit modul - Problematika citací
Soubor Textová opora - Problematika citací
URL Ľuboš Lunter - Ve válce s plagiáty bojuje lenost a píle člověka (webinář)
URL JANOŠ, Karel - Informační etika
JANOŠ, Karel. Informační etika [online]. c2005, last update 03.04.2006 [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://www.knihovnictvi.wz.cz/soubory/inf.etika.PDF
URL Plagiarism.org
URL WriteCheck Writing Center
URL KRČÁL, Martin - Plagiátorství (Youtube)
URL Otestujte se - Modul 1

Test k modulu 1 - Problematika citací

Téma 2 Soubor Spustit modul - Norma ČSN ISO 690
Soubor Textová opora - Norma ČSN ISO 690
URL Martin Krčál - Citační software (webinář)
Stránka Norma ČSN ISO 690
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
URL Olga Biernátová a Jan Skůpa - Výklad normy ČSN ISO 690
URL IVA: Jak správně citovat (Knihovna UTB Zlín)
URL Daniela Tkačíková - JAK zpracovávat bibliografické citace... (VŠB-TUO)
URL Otestujte se - Modul 2
Téma 3 Soubor Spustit modul - Citování tištěných dokumentů
Soubor Textová opora - Citování tištěných dokumentů
Stránka Norma ČSN ISO 690
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
URL Olga Biernátová a Jan Skůpa - Výklad normy ČSN ISO 690
URL Otestujte se - Modul 3
Téma 4 Soubor Spustit modul - Citace elektronických dokumentů
Soubor Textová opora - Citování elektronických dokumentů
Stránka Norma ČSN ISO 690
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
URL Olga Biernátová a Jan Skůpa - Výklad normy ČSN ISO 690
URL Otestujte se - Modul 4
Téma 5 Soubor Spustit modul - Citování specifických dokumentů
Soubor Textová opora - Citování specifických dokumentů
Stránka Norma ČSN ISO 690
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
URL Olga Biernátová a Jan Skůpa - Výklad normy ČSN ISO 690
URL Otestujte se - Modul 5
Téma 6 URL Spustit modul - Další citační styly
Soubor Textová opora - Další citační styly
URL Markéta Řehůřková - Používání citačních stylů na vysokých školách v ČR (webinář)
URL Apastyle.org
URL MLA - návod (Purdue OWL)
URL Chicago - návod (Purdue OWL)
URL AMA style
URL Vancouver style
URL IEEE style
URL CSE style (Penn State University)
URL Otestujte se - Modul 6
Téma 7 Soubor Spustit modul - Citační manažery
Soubor Textová opora - Citační manažery 1: volně dostupný software
Soubor Textová opora - Citační manažery 2: komerční software
URL Martin Krčál - Citační software (webinář)
URL Martin Krčál - Citační software (webinář do předmětu Knihovny 2020)
URL Citace.com - návod
URL Zotero - Quick Start Guide
URL Mendeley - tutorial
URL Citace PRO - návod
URL Refworks - tutorial
URL Endnote - tutorial
URL Otestujte se - Modul 7a
URL Otestujte se - Modul 7b
Téma 8 Soubor Spustit modul - Měření výkonnosti vědy
Soubor Textová opora - Měření výkonnosti vědy
URL VAVŘÍKOVÁ, Lucie - Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji
URL VAVŘÍKOVÁ, Lucie - Úvod do scientometrie
URL časopis Scientometric (ISSN 0138-9130)
URL Otestujte se - Modul 8
Téma 9 URL Spustit modul - Citační databáze
Soubor Textová opora - Citační databáze
URL Web of Science - informace a návody (SVI FÚ AV ČR)
URL Scopus - návod pro vyhledávání (CIKS VŠE v Praze)
URL Otestujte se - Modul 9
Téma 10 Soubor Spustit modul - Výuka citací
Soubor Textová opora - Výuka citací: teoretická část
Soubor Textová opora - Výuka citací: praktická část
Soubor Aktivity ke stažení
URL Zuzana Teplíková - Netradiční výuka citací (webinář)
URL Zuzana Teplíková - Výuka citací (Thesis.cz)
URL PlagiarismGame (Lycoming College)
URL Academic integrity: Demystifying Citing and Referencing (Monash University)
URL Academic Integrity (Ryerson University)