Týden Název Popis
1. leden - 7. leden Soubor manazerske_dovednosti.pdf
Soubor rizeni_hr.pdf
8. leden - 14. leden Soubor Modul 1 - Úvod do moderního managementu
Textová opora - Modul 1 - Úvod do moderního managementu
Kniha Úvod do moderního managementu

Společnost se za posledních sedmdesát let silně proměnila a můžeme sledovat přechod od industriální společnosti ke společnosti informační, znalostní či postindustriální. To vytváří nové nároky na manažera, který ke své funkci musí přistupovat úplně odlišně, než jeho předchůdce na počátku dvacátého století. V tomto modulu se zaměříme na některé základní charakteristiky moderního managementu, které nacházejí silnou odezvu také v oblasti neziskových organizací či kulturních institucí.

Stránka Úvod do moderního managementu

15. leden - 21. leden Soubor Modul 2 - Informační a znalostní managament
Textová opora - Modul 2 - Informační a znalostní managament
Kniha Informační a znalostní management

Dnešní
společnost bývá často označována jako znalostní či
informační. Je třeba zajistit, aby se informace dostávali ke
každému členu týmu v čas, přesně a kvalitně. A právě to je
předmětem dvou provázaných disciplín – informačního a
znalostního managementu. Na ně pak těsně navazuje otázka
informačního systému instituce.

Stránka Informační a znalostní management
22. leden - 28. leden Soubor Modul 3 - Struktura organizace a její kultura
Textová opora - Modul 3 - Struktura organizace a její kultura
Kniha Struktura organizace a její kultura

V
současné době jsme svědky postupné proměny modelu uspořádání
společností tak, aby co možná nejvíce vyhovovalo nárokům
rychle se měnícího trhu. Struktura společnosti by měla
respektovat její strategie a cíle, s tím, že vede k jejich
naplnění. Neméně důležitá je také firemní kultura – způsob
komunikace, sdílení myšlenek, hodnot a cílů jednotlivců i
celého společenství lidí, kteří se na chodu firmy podílejí.

Stránka Struktura organizace a její kultura
29. leden - 4. únor Soubor Modul 4 - Úvod do personalistiky
Textová opora - Modul 4 - Úvod do personalistiky
Kniha Úvod do personalistiky

Nábor
zaměstnanců je jednou z klíčových činností manažera. Řada
společností má dokonce vlastní personální (HR) oddělení. V
tomto modulu se zaměříme na základní prvky výběru nového
zaměstnance, nejčastější chyby, kterých je možné se při
výběrovém řízení dopustit a některé další praktické rady,
které by měli vést k tomu, aby nový zaměstnanec byl posílením
sociálního kapitálu organizace.

Stránka Úvod do personalistiky
5. únor - 11. únor Soubor Modul 5 - Vedení lidí a leadership
Textová opora - Modul 5 - Vedení lidí a leadership
Kniha Vedení lidí a leadership

Mezi nejčastější a nejdůležitější činnosti manažera patří nepochybně práce se zaměstnanci, jejich motivace, vedení a předávání hodnot, které jsou pro společnost důležité. Jednotlivé modely vedení by přitom měli respektovat organizaci společnosti i její kulturu, využívat je a těžit z nich.

Stránka Vedení lidí a leadership
12. únor - 18. únor Soubor Modul 6 - Řízení a plánování zdrojů
Textová opora - Modul 6 - Řízení a plánování zdrojů
Kniha Řízení a plánování zdrojů

Jednou z důležitých činností manažera je nepochybně řízení, organizace a plánovaní zdrojů – ať již lidských, hmotných či nehmotných. Od druhé poloviny dvacátého století se tomuto problému věnovala velká pozornost především v Japonsku, kde je zdrojem inspirace především automobilka Toyota. Lze její metody převzít také do oblasti kultury a neziskového sektoru?

Stránka Řízení a plánování zdrojů
19. únor - 25. únor Soubor Modul 7 - Delegace
Textová opora - Modul 7 - Delegace
Kniha Delegace

Činnost téměř každé společnosti, která má více než jedno zaměstnance, je spojena s delegováním – tedy přesouváním povinností manažera na různé další členy týmu. Jde o klíčový koncept řízení, který je nezbytný pro dlouhodobé a efektivní fungování společnosti. V následujícím modulu se budeme věnovat tomu, proč, jak a kdy delegovat. Současně je třeba říci, že delegování je úzce spojené s time managementem – tedy vědomím, že čas je omezený a můžeme se věnovat jen určitým činnostem, které jsou skutečně důležité.

Stránka Delgace
26. únor - 3. březen Soubor Modul 8 - Motivace
Textová opora - Modul 8 - Motivace
Kniha Motivace

Stále větší význam má motivace pracovníků. Již nestačí jen odměňování penězi, jak to kdysi prosazoval Ford, ale hledáme nové přístupy, které by nahlíželi na člověka jako na celek. Dát práci smysl je jednou z nejdůležitějších forem motivace. Jak zajistit, aby práce byla radostí?

Stránka Motivace
4. březen - 10. březen Soubor Modul 9 - Techniky vedení lidí
Textová opora - Modul 9 - Techniky vedení lidí
Kniha Techniky vedení lidí

V předchozích modulech jsme se věnovali poměrně podrobně problematice vedení lidí, personalistice nebo konceptu vedení a vůdcovství. V tomto modulu se zaměříme na jednotlivé techniky, které je možné v oblasti vedení lidí použít a o kterých jsme ještě příliš doposud nehovořili, jako jsou Act fair, dosahování synergie, zpětná vazba nebo koučování.

Stránka Techniky vedení lidí
11. březen - 17. březen Soubor Modul 10 - Rozhodovací techniky
Textová opora - Modul 10 - Rozhodovací techniky
Kniha Rozhodovací techniky

Manažer se musí neustále rozhodovat, hledat řešení různě složitých problémů. V tomto modulu se proto zaměříme na techniky, které mohou v rozhodovacím procesu pomoci – ať již jde o reporting nebo třeba myšlenkovou mapu, šest barevných klobouků či Occamovu břitvu.

Stránka Rozhodovací techniky
18. březen - 24. březen Soubor Modul 11 - Organizační techniky
Textová opora - Modul 11 - Organizační techniky
Kniha Organizační techniky

Mezi časté činnosti manažera patří také organizování – ať již práce, porad nebo osob. V tomto modulu se seznámíme se základními metodami organizace a řízení, které může manažer běžně používat. Patří mezi ně controlling a auditing, v oblasti sledování kvality organizace, porady či metoda SMART.

Stránka Organizační techniky
25. březen - 31. březen Soubor Souhrnná skripta - Management
Souhrnná skripta - Management