Osnova témat

 • Úvod

  citace
 • Téma 1

  1. Problematika citací  V úvodním modulu se dozvíte, co jsou citace a proč musíme citovat. Vysvětlíme si základní terminologii jako citát, parafráze apod. Ukážeme si, jak mají vypadat citace v textu a v soupisech literatury. Nezapomeneme ani na vysvětlení pojmů plagiátorství a citační etika.

  Abychom Vás trochu motivovali k absolvování kurzu, vystavili jsme pro vás krátkou upoutávku, v níž Martin Krčál hovoří o problematice plagiátorství. Video vzniklo v rámci projektu CEINVE pro potřeby Kurzu práce s informacemi na MU a je dostupné volně na Youtube.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • znát rozdíl mezi citátem a parafrází
    • vědět, co jsou bibliografické citace
    • rozlišit obecně známé informace
    • mít povědomí o tom, co je plagiátorství a citační etika
    • vědět, kam se do textu vkládají citace

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 90 minut
 • Téma 2

  2. Norma ČSN ISO 690


  Při psaní textů se lze setkat s mnoha citačními styly různých profesních organizací či samotných odborných časopisů. Na českých vysokých školách je nejvyužívanější norma ČSN ISO 690. V tomto modulu si tuto normu představíme a vysvětlíme si základní principy tvorby bibliografických citací.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • identifikovat informační zdroje
    • formulovat obecnou strukturu bibliografických citací
    • sestavit bibliografickou citaci tištěných zdrojů
    • zapsat ve správné podobě jednotlivé položky citace
    • upravit bibliografický seznam literatury podle doporučení normy ČSN ISO 690

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 3,5 hodiny
    • studium další doporučené literatury: 30 minut
 • Téma 3

  3. Citování tištěných dokumentů


  Které dokumenty řadíme mezi tištěné a jak je od sebe navzájem odlišují? Na to Vám odpoví dnešní modul. Naučíte se, jak tyto dokumenty správně citovat. U jednotlivých typů bibliografických citací Vás upozorníme na možné nejasnosti, které mohou při citování nastat. Dále se dozvíte, jak nejlépe uspořádat seznam použité literatury. Zmíníme také citace v textu a vysvětlíme si, jak fungují.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • definovat tištěné zdroje
    • formulovat obecnou strukturu citací tištěných dokumentů
    • sestavit bibliografickou citaci tištěných zdrojů
    • zapsat ve správné podobě jednotlivé položky citace
    • upravit bibliografický seznam literatury podle doporučení normy ČSN ISO 690

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 3,5 hodiny
    • studium další doporučené literatury: 30 minut
 • Téma 4

  4. Citování elektronických dokumentů


  V době internetu je stále více zdrojů v elektronické podobě a dostupných online. Proto je důležité vědět, jak se správně citují i tyto dokumenty. U jednotlivých druhů citací Vás upozorníme na možné nejasnosti, které mohou při citování elektronických dokumentů nastat.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • definovat elektronické zdroje
    • formulovat obecnou strukturu citací elektronických dokumentů
    • sestavit bibliografickou citaci elektronických zdrojů
    • zapsat ve správné podobě jednotlivé položky citace
    • upravit bibliografický seznam literatury podle doporučení normy ČSN ISO 690

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 3,5 hodiny
    • studium další doporučené literatury: 30 minut
 • Téma 5

  5. Citování specifických dokumentů


  V tomto modulu se seznámíte s poslední částí tvorby bibliografických citací. Jedná se o specifické dokumenty, které asi nebudete citovat zrovna nejčastěji. Je však důležité všem těmto bibliografickým citacím specifických dokumentů věnovat pozornost, protože Vám s nimi žádný generátor ani většina internetových návodů nepomůže. Dále si ukážeme, jak lze citovat informační zdroje, kterými se norma sice primárně nezabývá, ale můžete je odvodit od obecné struktury citace.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • definovat specifické dokumenty
    • formulovat obecnou strukturu citací specifických dokumentů
    • sestavit bibliografickou citaci specifických dokumentů
    • zapsat ve správné podobě jednotlivé položky citace
    • upravit bibliografický seznam literatury podle doporučení normy ČSN ISO 690

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 3,5 hodiny
    • studium další doporučené literatury: 30 minut
 • Téma 6

  6. Další citační styly


  Kromě ČSN ISO 690 existují další citační styly, jež můžeme rozdělit na univerzální, oborové a styly jednotlivých časopisů. Mnohdy se liší jen minimálně v interpunkci, formě zápisu nebo v pořadí údajů. V dnešním modulu se více zaměříme na oborové styly APA a MLA, které patří ve společenských vědách k nejčastěji používaným.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 90 minut

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 90 minut
 • Téma 7

  7. Citační manažery


  Potřebujete vytvářet citace a citovat v různých citačních stylech? Pro Vás jsou zde citační manažery. Jde o komplexní systémy, které umožňují citace importovat, spravovat, přidávat k nim plné texty a vytvářet soupisy literatury. Kromě toho nabízejí doplňkové nástroje umožňující např. citování ve Wordu nebo jednoduchý import údajů z webových stránek. Existují citační manažery neplacené a komerční. Oběma skupinám se budeme v dnešním modulu věnovat. Součástí tohoto modulu je také webinář M. Krčála věnovaný problematice citačního softwaru.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • poznáte nejznámější citační manažery
    • naučíte se pracovat s bezplatnýmy nástroji Zotero a Citace.com
    • seznámíte se se systémy EndNote Web a Citace PRO

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 90 minut
 • Téma 8

  8. Měření výkonnosti vědy


  V tomto modulu se seznámíte s hlavními metodami měření vědy, bibliometrickými zákony a jejich užitím v praxi. Dovíte se, jak se určují nejvýznamnější oborové časopisy, či jak se odhaduje produktivita vědců a především odpovíme na otázku proč je důležité vědu měřit.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • definovat základní pojmy z oblasti měření vědy
    • definovat vztah mezi bibliometrií, scientometrií a informetrií
    • definovat, co je to citační analýza
    • charakterizovat k čemu slouží metody měření vědy

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 30 minut
 • Téma 9

  9. Citační databáze


  V oblasti vědy a výzkumu je důležité vyhledávat kvalitní zdroje. Jedním z kritérií, dle kterých lze usuzovat na kvalitní text, bývá počet citovanost textu nebo jeho autora. V dnešním modulu Vám představíme nejznámější citační databáze a pokusíme se vám vysvětlit, jak je lze využít v praxi.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • budete vědět, k čemu slouží citační databáze a kdy ji použijete
    • budete schopni vyjmenovat nejvýznamnější citační databáze
    • budete znát pojmy jako Impact Factor nebo h-index

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 45 minut
 • Téma 10

  10. Výuka citací


  Výuka citací se stále častěji objevuje v kurzech informační gramotnosti na univerzitách. Jak ukázala diplomová práce Zuzany Teplíkové, existuje mnoho možností, jak citace vyučovat. Do tohoto modulu jsme vybrali to nejlepší z její práce a věříme, že informace z tohoto modulu uplatníte i ve výuce ve Vaší instituci. Součástí modulu jsou také příklady konkrétních aktivit, které je možné okamžitě přebrat a využít, případně upravit pro vlastní potřeby.

  cíleCo byste se měli v tomto týdnu naučit?
    • poznáte základní činitele didaktického procesu, kteří se uplatňují ve výuce citací
    • naučíte se některé didaktické principy, formy a metody využitelné ve výuce citací
    • zjistíte, že citace se dají učit i jinak

  časKolik času Vám zabere studium tématu
    • studium základních materiálů: 90 minut
    • studium další doporučené literatury: 60 minut