• Úvod

  O kurzu:

  Projekt: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura (číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030)

  Tento kurz vznikl v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost byl určen pro členské svazy Unie zaměstnavatelských svazů ČR – CRA (dále jen Unie) z oblasti kultury. Unie byla realizátorem projektu, jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Projekt, který trval 36 měsíců, reagoval na aktuální vývoj národního hospodářství, konkrétně v rámci oblasti kultury. Cílem projektu proto bylo zvýšit adaptabilitu zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

  Vítejte v kurzu:

  Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

  Vítáme vás v e-learningového kurzu němčiny pro knihovníky a galerijní pracovníky. Základním materiálem každé lekce bude studijní opora, ve které naleznete souhrn celé lekce, tedy gramatickou část, problematiku výslovnosti, několik rychlých průběžných cvičení, základní fráze a další doplňkový materiál. Studijní oporu bude doplňovat odborná studijní opora, která se zaměří na odbornou slovní zásobu v návaznosti na gramatickou část a na další praktické záležitosti, které by mohl knihovník či galerijní pracovník v němčině řešit. V rámci těchto materiálů se vám budeme snažit poskytnout odbornou slovní zásobu a pomoci vám písemně i ústně komunikovat s německy mluvícím prostředím. Na studijní oporu rovněž navazuje procvičování probraných jevů. V každé nové lekci se budeme rovněž snažit vracet k jevům, které byly probrány dříve, abyste měli možnost si vše v klidu procvičit a upevnit.

  Všechny studijní opory kurzu budou mít podobné členění. Na počátku naleznete vždy základní informace o probíraných jevech, následuje gramatika, cvičení, fráze či další slovní zásoba nebo doplňkový materiál.

  Nyní se můžeme pustit do samotného studia!  čas

  Tato ikonka vám sdělí, kolik času vám přibližně studium modulu zabere. Jde ale o orientační údaj. Pokud se budete věnovat rozšiřujícím materiálům, bude to pochopitelně více.

  Klíčová slova

  Klíčova slova obsahují několik základních pojmů, které Vám umožní získat rychle představu o obsahu lekce.

  Literatura

  V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu nebo vytisknout PDF. Jejich obsah je stejný. Pro fixaci pojmů si projděte slovní zásobu . V každé lekci najdete také několik cvičení .

  Zamyslete se

  V poslední části najdete cíle lekce. Zde v několika bodech zjistíte, co všechno budete umět a čemu budete rozumět, pokud zvládnete absolvovat dani lekci.

  Téma 17Téma 19