Osnova týdnů

 • Úvod

  O kurzu:

  Projekt: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura (číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030)

  Tento kurz vznikl v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost byl určen pro členské svazy Unie zaměstnavatelských svazů ČR – CRA (dále jen Unie) z oblasti kultury. Unie byla realizátorem projektu, jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Projekt, který trval 36 měsíců, reagoval na aktuální vývoj národního hospodářství, konkrétně v rámci oblasti kultury. Cílem projektu proto bylo zvýšit adaptabilitu zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

  Vítejte v kurzu Úvodu do managementu

  V tomto kurzu se stručně seznámíme se základy managementu. Management je činnost na pomezí vědy a umění. Není možné jej obsáhnout jedním kurzem nebo jednou knihou. Je třeba, aby každý, kdo se mu chce věnovat získával zkušenosti a hodně četl. Knih i článků je k dispozici skutečně hodně. Tento kurz je tak spíše úvodním seznámením se s pojmy a technikami, který vám může posloužit jako základní odrazový můstek do další práce.  čas Tato ikonka vám sdělí, kolik času vám přibližně studium modulu zabere Jde ale o orientační údaj. Pokud se budete věnovat rozšiřujícím materiálům, bude to pochopitelně více.
  Klíčová slova Klíčova slova jsou pojmy, které byste si z každého modulu měli bezpečně zapamatovat. Nápomocný může být také slovník managementu.
  Literatura

  V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu nebo vytisknout PDF. Jejich obsah je stejný. Pro fixaci pojmů a zopakování si projděte prezentaci, kterou najdete hned na titulní straně. Mimo to se můžete podívat do dalších rozšiřujících materiálů.

  Zamyslete se

  V sekci zamyslete se naleznete otázky, k úvahám nad tím, jak se mohou prakticky projevovat získané informace v praxi vaší instituce.

  Test Pro sebereflexi slouží také krátký test na konci každého modulu. Měli byste jej zvládnou na 80 %.
  • 1. January - 7. January


   Úvodní seznámení

   V rámci tohoto modulu si můžete osahat základní ovládání kurzu a seznámit se z dalšími zdroji pro studium.

   čas Modul vám zabere různé množství času, podle toho, jak se budete věnovat jednotlivým materiálům.
   Klíčová slova Zkuste se podívat do slovníku a jen tak si projít pojmy, které vás zaujmou.
   Literatura V rámci učebních materiálů se můžete podívat do skript, která pokrývají první čtyři moduly. Další užitečný materiál se týká řízení lidských zdrojů.
   Zamyslete se Zamyslete se nad tím, co si od kurzu slibujete a v čem by vaší organizaci mohl být lepší management, týkající se lidských zdrojů, prospěšný.
   Test Test bude až v následujícím modulu.
  • 8. January - 14. January


   Modul 1 - Úvod do moderního managementu

   Společnost se za posledních sedmdesát let silně proměnila a můžeme sledovat přechod od industriální společnosti ke společnosti informační, znalostní či postindustriální. To vytváří nové nároky na manažera, který ke své funkci musí přistupovat úplně odlišně, než jeho předchůdce na počátku dvacátého století. V tomto modulu se zaměříme na některé základní charakteristiky moderního managementu, které nacházejí silnou odezvu také v oblasti neziskových organizací či kulturních institucí.

   čas Modul vám zabere asi 2 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: management, řízení kvality, pyramidový model, plochý model.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké oblasti managementu můžete ve vaší instituci používat?
   • Jakým způsobem probíhá kontrola cílů?
   • Odpovídá struktura společnosti tomu, co skutečně dělá?
   • Jaký důraz je v oblasti řízení kladen na zaměstnance?

   Test Udělejte si test.
  • 15. January - 21. January


   Modul 2 - Informační a znalostní management

   Dnešní společnost bývá často označována jako znalostní či informační. Je třeba zajistit, aby se informace dostávaly ke každému členu týmu v čas, přesně a kvalitně. A právě to je předmětem dvou provázaných disciplín – informačního a znalostního managementu. Na ně pak těsně navazuje otázka informačního systému instituce.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: informační společnost, znalostní management, úzké hrdlo, sociální síť.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Má vaše společnost nějaké úzké hrdlo?
   • Jakým způsobem jsou šířené informace v rámci vaší instituce?
   • Disponujete informačním systémem?
   • Co je možné učinit pro posílení sociální sítě?

   Test Udělejte si test.
  • 22. January - 28. January


   Modul 3 - Struktura organizace a její kultura

   V současné době jsme svědky postupné proměny modelu uspořádání společností tak, aby co možná nejvíce vyhovovalo nárokům rychle se měnícího trhu. Struktura společnosti by měla respektovat její strategie a cíle, s tím, že vede k jejich naplnění. Neméně důležitá je také firemní kultura – způsob komunikace, sdílení myšlenek, hodnot a cílů jednotlivců i celého společenství lidí, kteří se na chodu firmy podílejí.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: Adhokratická struktura, divize, projektové řízení, firemní kultura.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jakou strukturu má vaše společnost a proč.
   • Jak byste charakterizovali vaši firemní kulturu?
   • Mohl by u vás fungovat adhokratický model struktury?
   • Jaké jsou výhody a nevýhody projektového řízení?

   Test Udělejte si test.
  • 29. January - 4. February


   Modul 4 - Úvod do personalistiky

   Nábor zaměstnanců je jednou z klíčových činností manažera. Řada společností má dokonce vlastní personální (HR) oddělení. V tomto modulu se zaměříme na základní prvky výběru nového zaměstnance, nejčastější chyby, kterých je možné se při výběrovém řízení dopustit, a některé další praktické rady, které by měly vést k tomu, aby nový zaměstnanec byl posílením sociálního kapitálu organizace.

   čas Modul vám zabere asi 1,75 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: HR, pracovní pohovor, popis pracovního místa, 360° zpětná vazba.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů. Pokud jste si v první lekci nepřečetli materiál k HR, můžete tak učinit nyní.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Existuje ve vaší společnosti přesný popis pracovních míst?
   • Jaké jsou výhody a nevýhody 360° zpětné vazby?
   • Podle čeho vybíráte zaměstnance?
   • Existuje u vás systém outplacementu?

   Test Udělejte si test.
  • 5. February - 11. February


   Modul 5 - Vedení lidí a leadership

   Mezi nejčastější a nejdůležitější činnosti manažera patří nepochybně práce se zaměstnanci, jejich motivace, vedení a předávání hodnot, které jsou pro společnost důležité. Jednotlivé modely vedení by přitom měly respektovat organizaci společnosti i její kulturu, využívat je a těžit z nich.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: kompetence, společenská odpovědnost, autorita formální, autorita neformální.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jakým způsobem chápe vaše instituce společenskou odpovědnost?
   • Je nutné, aby byl každý vedoucí leaderem?
   • Co podle vás dělá dobrého leadera?
   • Definujte základní kompetence vedoucího pracovníka ve vaší instituci.
   Test Udělejte si test.

  • 12. February - 18. February


   Modul 6 - Řízení a plánování zdrojů

   Jednou z důležitých činností manažera je nepochybně řízení, organizace a plánovaní zdrojů – ať již lidských, hmotných či nehmotných. Od druhé poloviny dvacátého století se tomuto problému věnovala velká pozornost především v Japonsku, kde je zdrojem inspirace především automobilka Toyota. Lze její metody převzít také do oblasti kultury a neziskového sektoru?

   čas Modul vám zabere asi 2,25 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: projekt, Ganttův diagram, lean management, 5S.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Používáte projekty? Proč?
   • Jak by se dala užít metoda 5S ve vaší instituci?
   • Co je váš core business?
   • Jaké jsou základní výhody lean managementu?

   Test Udělejte si test.
  • 19. February - 25. February


   Modul 7 - Delegace

   Činnost téměř každé společnosti, která má více než jedno zaměstnance, je spojena s delegováním – tedy přesouváním povinností manažera na různé další členy týmu. Jde o klíčový koncept řízení, který je nezbytný pro dlouhodobé a efektivní fungování společnosti. V následujícím modulu se budeme věnovat tomu, proč, jak a kdy delegovat. Současně je třeba říci, že delegování je úzce spojené s time managemente – tedy vědomím, že čas je omezený a můžeme se věnovat jen určitým činnostem, které jsou skutečně důležité.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: delegace, měkká delegace, tvrdá delegace, outsourcing.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Používáte outsourcing? Proč?
   • Proč je dobré používat delegaci?
   • Pomocí Eisenhowerova principu analyzujte svojí pracovní náplň. Co je vhodné pro delegování?
   • Použijte Paretovo pravidlo (80/20) a rozhodněte, co je pro vaši činnost klíčové a co vás jen zbytečně zdržuje.
   Test Udělejte si test.
  • 26. February - 3. March


   Modul 8 - Motivace

   Stále větší význam má motivace pracovníků. Již nestačí jen odměňování penězi, jak to kdysi prosazoval Ford, ale hledáme nové přístupy, které by nahlížely na člověka jako na celek. Dát práci smysl je jednou z nejdůležitějších forem motivace. Jak zajistit, aby práce byla radostí?

   čas Modul vám zabere asi 2 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: motivace, motivační program, vnější faktory, vnější faktory.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Zkuste vymyslet pět věcí, které mohou zaměstnance motivovat a nic nestojí.
   • Jak lze pracovat s vnitřními faktory motivace?
   • Co to je sociální kapitál a proč je důležitý?
   • Definujte motivační program alespoň pro jednu pozici ve vaší instituci. Na co kladete důraz a proč?
   Test Udělejte si test.
  • 4. March - 10. March


   Modul 9 - Techniky vedení lidí

   V předchozích modulech jsme se věnovali poměrně podrobně problematice vedení lidí, personalistice nebo konceptu vedení a vůdcovství. V tomto modulu se zaměříme na jednotlivé techniky, které je možné v oblasti vedení lidí použít a o kterých jsme ještě příliš doposud nehovořili, jako jsou Act fair, dosahování synergie, zpětná vazba nebo koučování.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: synergie, Act fair, teambuilding, koučování.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů. Můžete se také podívat do skript, která se týkají také dalších modulů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké používáte nástroje pro vedení lidí a proč?
   • Jaké jsou výhody a úskalí Act fair?
   • Jak lze posílit synergii?
   • Vymyslete alespoň jeden teambuildingový program pro vaši instituci. Co bude jeho cílem?
   Test Udělejte si test.

  • 11. March - 17. March


   Modul 10 - Rozhodovací techniky

   Manažer se musí neustále rozhodovat, hledat řešení různě složitých problémů. V tomto modulu se proto zaměříme na techniky, které mohou v rozhodovacím procesu pomoci – ať již jde o reporting nebo třeba myšlenkovou mapu, šest barevných klobouků či Occamovu břitvu.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: reporting, Occamova břitva, myšlenková mapa, brainstorming.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké jsou výhody myšlenkové mapy?
   • Proč a kdy užít Occamovu břitvu?
   • Proč je metoda šesti barevných klobouků prospěšná?
   • Jaké rozhodovací techniky používáte a proč?
   Test Udělejte si test.
  • 18. March - 24. March


   Modul 11 - Organizační techniky

   Mezi časté činnosti manažera patří také organizování – ať již práce, porad nebo osob. V tomto modulu se seznámíme se základními metodami organizace a řízení, které může manažer běžně používat. Patří mezi ně controlling a auditing v oblasti sledování kvality organizace, porady či metoda SMART.

   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: auditing, SMART, porada, controlling.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké u vás probíhají porady? Konfrontujte zkušenosti s textem.
   • Proč je užitečná technika SMART?
   • Kdy je vhodné užít audit?
   • Jaké prostředky je možné použít pro to, aby porada byla efektivnější?
   Test Udělejte si závěrečný test. Máte na něj 20 minut a neměli byste užívat žádných pomůcek. Požadované skóre je 70 %.
  • 25. March - 31. March


   Shrnutí

   Doufáme, že kurz, který jste právě prošli, byl pro vás zajímavý a přínosný. Snažili jsme se nastínit základní prvky řízení organizace a vedení lidí tak, aby mohla obstát v konkurenčním prostředí. Práce by měla být radostí, ale současně přinášet náležitou kvalitu. Věříme, že se Vám to s tímto kurzem podaří.

   Literatura V rámci učebních materiálů se můžete podívat do celkových skript, která si můžete vytisknout v PDF.