Vedení lidí a leadership

Obsah modulu

Mezi nejčastější a nejdůležitější činnosti manažera patří nepochybně práce se zaměstnanci, jejich motivace, vedení a předávání hodnot, které jsou pro společnost důležité. Jednotlivé modely vedení by přitom měly respektovat organizaci společnosti i její kulturu, využívat je a těžit z nich.