Řízení a plánování zdrojů

Obsah modulu

Jednou z důležitých činností manažera je nepochybně řízení, organizace a plánovaní zdrojů – ať již lidských, hmotných či nehmotných. Od druhé poloviny dvacátého století se tomuto problému věnovala velká pozornost především v Japonsku, kde je zdrojem inspirace zejména automobilka Toyota. Lze její metody převzít také do oblasti kultury a neziskového sektoru?