Techniky vedení lidí

Obsah modulu

V předchozích modulech jsme se věnovali poměrně podrobně problematice vedení lidí, personalistice nebo konceptu vedení a vůdcovství. V tomto modulu se zaměříme na jednotlivé techniky, které je možné v oblasti vedení lidí použít a o kterých jsme doposud nehovořili, jako jsou Act fair, dosahování synergie, zpětná vazba nebo koučování.