Organizační techniky

Obsah modulu

Mezi časté činnosti manažera patří také organizování – ať již práce, porad nebo osob. V tomto modulu se seznámíme se základními metodami organizace a řízení, které může manažer běžně používat. Patří mezi ně controlling a auditing, v oblasti sledování kvality organizace, porady či metoda SMART.