Obecná studijní opora 8. lekce

Množné číslo – doplňující informace

V minulé lekci jsme se zaměřili na probírání množného čísla, nyní bychom si měli doplnit znalosti o skloňování podstatných jmen v množném čísle a o jejich členech.

Členu určitému v jednotném čísle (der, die, das) odpovídá v množném čísle člen určitý die, který je pro všechny tři rody stejný.

Podstatná jména, která v jednotném čísle stojí se členem neurčitým (ein, eine, ein), jsou v množném čísle se členem nulovým, tedy bez členu.

der Mann – die Männer
die Frau – die Frauen
das Kind – die Kinder

Podstatná jména se členem určitým v jednotném čísle přibírají různé koncovky, ale člen zůstává vždy stejný – die.

ein Mann – Männer
eine Frau – Frauen
ein Kind – Kinder

Podstatná jména se členem neurčitým v jednotném čísle přibírají sice různé koncovky, ale stojí bez členu.

Skloňování podstatných jmen v množném čísle

Silné skloňování po členu určitém

1.p.

die

Männer

2.p.

der

Männer

3.p.

den

Männern

4.p.

die

Männer


Člen určitý se v množném čísle skloňuje ve všech pádech, podstatné jméno zůstává ve stejné tvaru, s výjimkou třetího pádu mužského a středního rodu, kde přibírá koncovku –n. Toto pravidlo ovšem neplatí, pokud podstatné jméno už na koncovku –n končí či pokud je zakončeno koncovkou –s (die Frauen, die Hobbys).

Slabé skloňování po členu určitém

1.p.

die

Studenten

2.p.

der

Studenten

3.p.

den

Studenten

4.p.

die

Studenten


Podstatná jména slabého skloňování nečiní velké problémy, mají ve všech pádech koncovku –en nebo –n. der Student – die Studenten; der Junge – die Jungen

Skloňování po členu neurčitém

1.p.

Männer

2.p.

Männer

3.p.

Männern

4.p.

Männer

Skloňování po zájmenu kein, keine, kein

1.p.

keine

Frauen

2.p.

keiner

Frauen

3.p.

keinen

Frauen

4.p.

keine

Frauen


Zájmeno kein, keine, kein se skloňuje v jednotném čísle jako člen neurčitý a v množném čísle jako člen určitý.

Skloňování po přivlastňovacích zájmenech

1.p.

unsere

Kinder

2.p.

unserer

Kinder

3.p.

unseren

Kindern

4.p.

unsere

Kinder


Přivlastňovací zájmena se v jednotném čísle skloňují jako člen neurčitý a v množném čísle jako člen určitý, stejně jako záporné zájmeno kein.