Obecná studijní opora 28. lekce

Ještě ne/ už ne

Českému výrazu ještě ne odpovídá v němčině spojení noch a záporného výrazu.

noch + nicht/ nie/ niemand/ keiner

Tato spojení se používají v mluvené němčině nejčastěji jako záporná odpověď na otázku se slovem schon.

Hast du schon etwas gekocht? – Nein, ich habe noch nicht gekocht.
Už jsi něco uvařila? – Ne, ještě jsem nic neuvařila.

Hast du schon mal mit einem Schriftsteller gesprochen? – Nein, ich habe noch nie mit einem Schriftsteller gesprochen.
Už jsi někdy mluvil s nějakým spisovatelem? – Ne ještě jsem nikdy s žádným spisovatelem nemluvil.

Hat er schon jemanden besucht? Nein, er hat noch niemanden besucht.
Už někoho navštívil? Ne, ještě nikoho nenavštívil.

Českému výrazu už ne/ už nikdy/ už nikdo odpovídá německé spojení záporu a slova mehr.

nicht/ nie/ niemand/ keiner + mehr

Používáme ho vždy při záporné odpovědi, předchozí otázka často obsahuje slovo noch.

Hast du noch ein Buch? – Nein, ich habe kein Buch mehr
Máš ještě nějakou knihu? – Ne, už nemám žádnou knihu.

Brauchst du noch etwas? – Ne, ich brauche nichts mehr
Potřebuješ ještě něco? – Ne, už nepotřebuji nic.

Bist du noch traurig? – Nein, ich bin traurig nicht mehr.  
Jsi ještě smutný? - Ne, už nejsem smutný.