Rozšiřující materiály

Máte-li zájem, zkuste si udělat jeden nebo oba níže uvedené testy:

Test týmových rolí dle Belbina: Test najdete jako soubor v .doc v materiálech k tomuto modulu.

Materiál je převzat:
HORVÁTOVÁ, Petra. Týmy a týmová spolupráce. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. ISBN 978-80-7357-390-4.

Myers-Briggs Type Indicator
- osobnostní test

O testu:
Blog.Zarohem.cz
Personalista.com
Stainerconsulting.cz - O původu a vývoji typologie osobnosti MBTI

Test k vyplnění online:
Spt.skeletus.com
Zarohem.cz

Naposledy změněno: Sobota, 26. květen 2012, 18.13