Delgace

Video o spávném delegování:

Také se můžete podívat na některé další materály:

  • Velice dobře je téma úvodu do delegování zpracováno v knize Management a leadership (str. 66-69) a to včetně všech výhod a nevýhod, metod atp.
    Armstrong, Michael. Management a leadership. Grada 2008.
  • V oblasti time managementu existuje obrovské množství literatury. Pro praktický život je vhodné se seznámit s jednotlivými metodami a nástroji. Odrazovým můstkem může být třeba kniha Time management: jak lépe plánovat a řídit svůj čas.
    Knoblauch, Jörg. Time management: jak lépe plánovat a řídit svůj čas. Grada 2006.
  • Zajímavý článek nabízí základní vhled do problematiky delegování.
Naposledy změněno: Pondělí, 30. duben 2012, 09.50