Norma ČSN ISO 690

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
Naposledy změněno: Pondělí, 2. prosinec 2013, 22.38