Sylabus kurzu - Celý kurz jako na dlani

Struktura kurzu
  1. Proč myslet jako designér?
  2. Co je designové myšlení?
  3. Krok první: Specifikujeme problém
  4. Krok druhý: Provádíme výzkum a rešerši
  5. Krok třetí: Vymýšlíme nápady
  6. Krok čtvrtý: Prototypujeme
  7. Krok pátý: Vybíráme nejlepší
  8. Krok šestý: Do praxe!
  9. Krok sedmý: Hodnocení
  10. Shrnutí aneb Tak co, už myslíte jako designéři?
Jak je kurz postavený

Základem kurzu jsou interaktivní prezentace, které jsou krátké a úderné. Jde nám v každém z nich o komunikaci jedné základní myšlenky, kterou demonstrujeme na všeobecně známém příkladu.

Aby to fungovalo, jsou hned pod prezentací další hlavní zdroje, které byste si měli aspoň prolistovat. Jedině kombinace prezentace a dalších zdrojů vám dá celkový přehled o hlavní myšlence modulu. 

Doplňující zdroje vám pak znalost prohloubí. Ke každému modulu jsme dali aspoň jedno video, abychom vás pouze nebombardovali textem.

Kdo pro vás kurz připravil?

Adam Hazdra a David Šmehlík jsou z Centra pro inovace a design služeb na KISK FF MU (odkaz), kde pomáhají veřejným službám se zaváděním designových principů. Adam napsal knihu Skvělé služby.

Adam Hazdra, Davit Šmehlík
Naposledy změněno: Pátek, 29. listopad 2013, 16.35