JANOŠ, Karel - Informační etika

JANOŠ, Karel. Informační etika [online]. c2005, last update 03.04.2006 [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://www.knihovnictvi.wz.cz/soubory/inf.etika.PDF
K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.knihovnictvi.wz.cz/soubory/inf.etika.PDF