INTERES

Projekt INTERES (celým názvem Informační technologie realizované spoluprací) vznikl na Masarykově univerzitě, v Kabinetu informačních studií a knihovnictví filozofické fakulty, jako součást Výzvy 51 MŠMT „Tablety do škol učitelům“. Jeho cílem je vybavení zapojených škol dotykovými zařízeními a série školení pro vedení školy, koordinátory ICT i učitele různé aprobace. Tyto kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou spojením fyzických a elektronických vzdělávacích aktivit. Na tomto portále v kategorii, kde se právě nacházíte, se v první polovině roku 2015 postupně objevují kurzy s tématy podporujícími využití dotykových zařízení ve školách.


První série kurzů (Bezpečnost ICT, Cloudové služby, Škola21 a Veřejné zakázky) je určena primárně ředitelům škol a koordinátorům ICT, podnětné informace mohou ale najít i jiní pracovníci ve školství nebo zájemci o problematiku technologií ve vzdělávání. Ostatní kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, zejména v primárním a sekundárním vzdělávání. Následující kurzy (Autorský zákon v kontextu školního prostředíLegislativní a etické zázemí při využívání ICT ) jsou na pomezí mezi určením pro vedoucí a pedagogické pracovníky, protože se zaměřují na právní stránku využití IT a elektronických autorských děl ve vzdělávání. Ostatní kurzy pod štítkem jsou již určeny primárně pro pedagogické pracovníky. Znalostní zázemí pro metodika ICT by měl podpořit kurz Metodik ICT. Proti tomu základy ovládání dotykového zařízení se zaměřením na informace zajímavé pro učitele nabízí Základy práce s dotykovými zařízeními. Všechny ostatní kurzy se již soustředí na využití dotykového zařízení v didaktice konkrétního předmětu.