Knihovník

Obor informační studia a knihovnictví, který patří k správci tohoto prostředí pro elektronické kurzy (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), je, jak již z názvu vyplývá, těsně spojený s uplatněním v knihovnách. Současně knihovníci jsou také těmi, do jejichž rozvoje se snaží KISK dlouhodobě přispívat různými aktivitami. Mezi ně patří řada kurzů, které byly na tomto pracovišti pro knihovníky vytvořeny a které jsou dostupné právě zde. Vedle nich je prostředí kurzy.knihovna.cz využito i dalšími organizacemi, které nabízí knihovníkům své e-learningové kurzy, jako např. Moravská zemská knihovna.