Pracovník v komerční organizaci

Kurzy.knihovna.cz obsahují především otevřené kurzy, které se snaží zdarma podpořit instituce související s oborem informační studia a knihovnictví. Vzhledem k otevřenosti kurzů i zvyšujícímu se uplatnění absolventů uvedeného oboru v komerční sféře ale mohou být zde zařazené kurzy přínosné i pro pracovníky v komerční organizaci. Přestože nabídka zatím není příliš rozsáhlá, věříme, že se podaří najít společné zájmy související s prací s informacemi a informačními technologiemi a nabídka kurzů se bude rozšiřovat.