Pracovník v komerční organizaci

Kurzy.knihovna.cz obsahují především otevřené kurzy, které se snaží zdarma podpořit instituce související s oborem informační studia a knihovnictví. Vzhledem k otevřenosti kurzů i zvyšujícímu se uplatnění absolventů uvedeného oboru v komerční sféře ale mohou být zde zařazené kurzy přínosné i pro pracovníky v komerční organizaci. Přestože nabídka zatím není příliš rozsáhlá, věříme, že se podaří najít společné zájmy související s prací s informacemi a informačními technologiemi a nabídka kurzů se bude rozšiřovat.Související štítky: Pracovník v neziskové organizaci, Pracovník v paměťové instituci, Knihovník

Kurzy označeno štítkem "pracovník v komerční organizaci": 3

Online nástroje - logo
AUTOR: Ladislava Z. Suchá, Gabriela Šimková
ANOTACE: Netutorovaný kurz představující množství online nástrojů pro výzkumy v knihovnách.
CÍLOVÁ SKUPINA: Knihovníci, informační pracovníci, studenti KISK
FORMA: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.
Kategorie: IT kurzy
KDO: Centrum CEINVE, KISK FF MU 
ANOTACE: Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.
CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv se zájmem o daná témata
FORMA: tutorovaný kurz, který souběžně probíhá na MU
TERMÍN KURZU: 29. září - 21. prosince 2014

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Veronika Krajíčková

Anotace: Kurz na téma Veřejné zakázky je zaměřen na zvládnutí zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, pochopení základních pojmů a seznámení se se zakázkami zadávanými dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Obsah kurzu je přizpůsoben potřebám realizace projektu INTERES.