Pracovník v paměťové instituci

S ohledem na správce prostředí kurzy.knihovna.cz, kterým je Kabinet informačních studií a knihovnictví (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), je většina kurzů zajímavá pro knihovníky, část z nich ale může přinést zajímavé informace i pracovníkům v jiných paměťových institucích. Pro usnadnění v nabídce kurzů zaměřených různými směry jsou proto níže uvedeny kurzy, které byly vytipovány jako šířeji uplatnitelné v různých typech paměťových institucí.