Učitel

Kabinet informačních studií (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) je univerzitní pracoviště, které se dlouhodobě zapojuje do rozvoje využití informačních technologií ve vzdělávání všech typů – formálního, neformálního i informálního, přímého i zprostředkovaného technologiemi, od předškolního po celoživotní. To vše vyústilo v potřebu zaměřit část kurzů, které vznikly na KISK, právě na učitele. Vedle nich zde najdete i kurzy jiných autorů, které necílí vždy přímo na učitele, ale mohou jim přinést zajímavé informace.