KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem "Knihovnického kurzu" je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven.  E-learningový kurz je realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 31. 8. 2020 -  27. 12. 2020; REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU BĚHU 2020http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz.