Anotace: Učebnice, pracovní sešit, čítanka, písanka a sešit na diktáty. Mohlo by se zdát, že je to základní vybavení žáka do hodin českého jazyka. Nemůžeme je ale něčím obohatit a žákům i nám zpestřit? Kurz Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ vám představí možnosti, jak zařazovat a efektivně využívat dotyková zařízení ve vašich hodinách českého jazyka. Cílem bude osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencí nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.