Anotace: Kurz je věnován pedagogům prvního stupně základní školy a nabízí jim vhled do nástrojů, které mohou využívat při práci s tablety a dalšími dotykovými zařízeními. Cílem je osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencích nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.