ODPOVĚDNÁ OSOBA: Mgr. Michaela Halaštová; Unie zaměstnavatelských svazů ČR - centrum rozvojových aktivit (zkr. UZS ČR - CRA)

ANOTACE
: V tomto kurzu se stručně seznámíme se základy projektovoho managementu a fundraisingu. Projektový management a projekty se vyvinuly v době, kdy bylo nutné reagovat promyšleně na změny ve společnosti s cílem nezastavit pokrok. Fundraising je získávání prostředků, resp. hledání zdrojů, které má pomoci především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku financí. Tuto problematiku není možné obsáhnout jedním kurzem nebo jednou knihou. Je třeba, aby každý, kdo se chce věnovat projektovému managementu a hledání financí na projekty ve své organizaci získával zkušenosti a nebál se do projektu pustit. Tento kurz je úvodem do projektového managementu a fundraisingu, seznámením se se základními pojmy a literaturou

FORMA: netutorovaný kurz; 14 modulů

REGISTRACE: zájemci o kurz pište si pro přístupové heslo na adresu michaela.halastova@uzs.cz

Tento kurz vznikl v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ (Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030) financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost byl určen pro členské svazy Unie zaměstnavatelských svazů ČR – CRA z oblasti kultury.