Osnova témat

 • Úvod

  O kurzu:

  Projekt: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura (číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030)

  Tento kurz vznikl v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost byl určen pro členské svazy Unie zaměstnavatelských svazů ČR – CRA (dále jen Unie) z oblasti kultury. Unie byla realizátorem projektu, jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Projekt, který trval 36 měsíců, reagoval na aktuální vývoj národního hospodářství, konkrétně v rámci oblasti kultury. Cílem projektu proto bylo zvýšit adaptabilitu zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

  Vítejte v kurzu Úvod do marketingu

  V tomto kurzu se stručně seznámíme se základy marketingu. Marketing je činnost na pomezí vědy a umění. Není možné jej obsáhnout jedním kurzem nebo jednou knihou. Je třeba, aby každý, kdo se mu chce věnovat získával zkušenosti a hodně četl. Knih i článků je k dispozici skutečně hodně. Tento kurz je tak spíše úvodním seznámením se s pojmy a technikami, který vám může posloužit jako základní odrazový můstek do další práce.  čas Tato ikonka vám sdělí, kolik času vám přibližně studium modulu zabere Jde ale o orientační údaj. Pokud se budete věnovat rozšiřujícím materiálům, bude to pochopitelně více.
  Klíčová slova Klíčova slova jsou pojmy, které byste si z kapitoly měly bezpečně zapamatovat. Nápomocný může být také marketingový slovník.
  Literatura

  V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu nebo vytisknout PDF. Jejich obsah je stejný. Pro fixaci pojmů a zopakování si projděte prezentaci, kterou najdete hned na titulní straně. Mimo to se můžete podívat do dalších rozšiřujících materiálů.

  Zamyslete se

  V sekci zamyslete se nalznete otázky, k úvahám nad tím, jak se mohou prakticky projevovat získané informace v praxi vaší instituce.

  Test Pro sebereflexi slouží také krátký test na konci každého modulu. Měli byste jej zvládnou na 80 %.
  • Téma 1


   Úvodní seznámení

   V rámci tohoto modulu si můžete osahat základní ovládání kurzu a seznámit se z dalšími zdroji pro studium.
   čas Modul vám zabere různé množství času, podle toho, jak se budete věnovat jednotlivým materiálům.
   Klíčová slova Zkuste se podívat do slovníku a jen tak si projít pojmy, které vás zaujmou.
   Literatura V rámci učebních materiálů se můžete podívat do skript, která pokrývají první čtyři moduly. Podívejte se do rozšiřujících materiálů, na některé alternativní kurzy marketingu.
   Zamyslete se Zamyslete se nad tím, co si od kurzu slibujete a v čem by vaší organizaci mohl být marketing prospěšný.
   Test Dnes ještě žádný test není.
  • Téma 2


   Modul 1 - Úvod do marketingu

   Na začátku každého kurzu je jistě vhodné, pokud je jasné, co je vlastně předmětem, který bude zkoumat. Slova marketing zná intuitivně téměř každý, ale najít jeho přesný obsah není vůbec jednoduché. V první kapitole se podíváme na to, jak je možné jej chápat, jaký byl jeho historický vývoj a proč ho vlastně používat.
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: marketing, marketing orientovaný na zákazníka, marketing 3.0, PR, reklama.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu, či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaký přínos může mít marekting pro naši instituci?
   • Co to je marketing?
   • Na koho jen zaměřen náš současný marketing?
   • Koho chceme naší aktivitou oslovit?
   • Mohli bychom začít s marketingem 3.0?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 3


   Modul 2 - Marketingový mix

   Po spíše teoretickém úvodu se dostáváme k vlastním nástrojům marketingu, jako je marketingový mix, 4P, 6P, 9P či 4C. Naše pozornost bude upřena především k produktu, jako základu činnosti každé instituce a jeho pozici uvnitř produktové řady. Dále pak na místo, cenu a komunikaci, která je s projektem spojená.
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: marketing, marketingový mix, 4P, budování značky, 4C, 6P, 9P.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké nástroje používáme pro zjištění potřeb zákazníků?
   • Co je marketingový mix? Jak se projevuje v naší instituci?
   • Jaké formy komunikace s veřejností používáme?
   • Vzpomeňte si na 6P. Zkuste popsat marketing vaší instituce z hlediska jednotlivých kategorií.
   • Co mohu udělat pro budování značky?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 4


   Modul 3 - Zásady marketingu

   V tomto modulu se seznámíme se základy marketingu. Předně se podíváme na základní pravidla, která je třeba neustále kontrolovat a dodržovat. Dále se pak zaměříme na tři základní pohledy na to, jak je možné marketing provádět – jde o makromarketing, mikromarketing a marketing 3.0, který akcentu společenskou zodpovědnost firem a institucí.
   čas Modul vám zabere asi 2 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: makromarketing, mikromarketing, individuální marketing, budování značky, dobrovolník.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Je možné v naší instituci využít dobrovolníků?
   • Je náš marketing lokální?
   • Co znamená green markenting?
   • Používá vaše společnost marketing 3.0? Pokud ne, zkuste zvážit, jak by to bylo možné?
   • Jaké potřeby se na úrovni makromarketingu snažíme uspokojit?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 5


   Modul 4 - Marketingová strategie

   V tomto modulu se seznámíme se základy marketingové strategie. Pod tímto pojmem si můžeme představit taktický proces, který se snaží provést efektivní alokaci omezených prostředků, která by vedla ke zvýšení prodeje či návštěvnosti, případně k vytvoření konkurenční výhody a její udržení. Ukážeme si také základní konkrétní strategie, které je možné použít.
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: STP, nika, strategie minimálních nákladů, strategie diferenciace produktu, strategie tržní orientace.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jakou strategii používá vaše společnost?
   • Zkuste si vzpomenout na nějakou konkrétní marketingovou strategii vaší instituce. Projděte si STP.
   • Uvažujte zda je na trhu nějaká nika, kterou byste mohli zaplnit.
   • Definujte si cílový segment vaší instituce. Jak vypadá takový zákazník? Jaké jsou jeho potřeby? Co chce?
   • Definujte si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé marketingové cíle. V čem se liší?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 6


   Modul 5 - Marketingový plán

   V tomto modulu se dozvíme, jak byl měl vypadat marketingový plán a co by měl obsahovat. Protože ho stále mnoho firem a institucí nemá, může představovat zásadní výhodu na trhu. Zaměříme se také na pravidla, která je dobré při jeho tvorbě dodržovat, aby šlo o dokument, který bude užitečný a funkční.
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: STP, marketingový plán, SWOT, marketingový cíl, marketingový mix.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Má naše instituce marketingový plán? Pokud ne, zkuste jej začít tvořit.
   • Definujte cíle vaší instituce v horizontu 2, 5 a 10 let.
   • Jaká je vize vaší instituce?
   • Jakou cílovou skupinu se snažíte oslovit?
   • Jaká data máte o své současné situaci k dispozici? Jak by bylo možné získat další? Pracujete s nimi?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 7


   Modul 6 - Komunikační mix

   Již jsme se setkali s mixem marketingovým, ale nyní před námi stojí mix komunikační. Zahrnuje soubor všech prostředků, které je možné použít pro oslovení a komunikaci se zákazníkem. Nejčastěji se do něj řadí reklama, PR, osobní prodej a podpora prodeje. Jde o jednu ze stěžejních oblastí, na kterou je třeba myslet ve chvíli, kdy se snažíme dělat marketingovou kampaň.
   čas Modul vám zabere asi 1 hodinu.
   Klíčová slova Klíčová slova: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, virální marketing, komunikační mix.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Zkuste vymyslet nějakou originální marketingovou kampaň.
   • Jak by vaše instituce mohla použít guerilla marketing?
   • Jak vaše instituce dělá PR? Co by mohla zlepšit?
   • Vymyslete pět akcí na podporu prodeje.
   • Jaké druhy reklamy jsou optimální pro vaši cílovou skupinu? Proč?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 8


   Modul 7 - Internetový marketing

   Internet se stává stále důležitějším nástrojem v oblasti reklamy a komunikace se zákazníkem či divákem. Nabízí obrovské možnosti a proto se mu budeme věnovat v celém samostatném modulu. Představíme si základní formy internetové reklamy, řekneme něco o tom, jak by měl vypadat web a v neposlední řadě se zmíníme o možnosti využití e-mailového newsletteru a virálním marketingu.
   čas Modul vám zabere asi 2 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: PPC, CPI, banner, newsletter, SEO.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Používáte newsletter? Jaký je jeho obsah a proč?
   • Provádíte SEO svých stránek? Pokud ne, můžete s tím začít?
   • Má váš web nějaký unikátní obsah? Co by to mohlo být?
   • Má váš web blog? Pokud ne, založte ho.
   • Jaká forma internetové reklamy by byla pro vaši instituci nejlepší? Proč?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 9


   Modul 8 - Sociální sítě a marketing

   Sociální sítě jsou nepochybným fenoménem dnešní doby. Lidé na nich tráví velké množství času a využívají je pro komunikaci a vyhledávání informací. Využívání sociálních sítí pro marketing je spojeno s tím, že se snažíme uživatele přesvědčit, aby námi sdílené informace sdíleli dále. Je možné je snadno používat pro virální či buzz marketingové kampaně.
   čas Modul vám zabere asi 2 hodiny. (V závislosti na tom, kolik času budete věnovat rozšiřujícím materiálům.)
   Klíčová slova Klíčová slova: sociální síť, Facebook, PR, reklama.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaké znáte a používáte sociální sítě?
   • Jak je možné jich použít pro marketing?
   • Co byste si od sociálních sítí v marketingu slibovali?
   • Jak lze sociální síť použít pro PR?
   • Zkuste navrhnout možnost využití virálního marketingu v sociálních sítích.

   Test Udělejte si test.
  • Téma 10


   Modul 9 - Gamifikace nejen v sociálních sítích

   Význam sociálních sítí roste a současně je třeba reflektovat také to, že lidé přistupují na internet z jiných zařízení než z obyčejných počítačů. Významným prvkem se proto stává gamifikace, která zavádí prvek hry do vzdělávání i marketingu. Jak ji efektivně využít? Jaké možnosti nabízejí v této oblasti sociální sítě?
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: sociální síť, gamifikace, GPS, geosociální síť, QR kód.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jak by bylo možné využít gamifikace v našich stávajících projektech?
   • Jaké gamifikační metody jsou pro naše zákazníky přijatelné a blízké?
   • Jaké používají technologie?
   • Jaké přínosy by mohla mít gamifikace pro naši instituci?
   • O jaký systém „hry“ či „odměn“ by klienti stály?

   Test Udělejte si test.
  • Téma 11


   Modul 10 - Marketingová analýza a výzkum

   Marketing, má-li být úspěšný, musí stát především na dobrých informacích. V tomto modulu se seznámíme se základními možnostmi tvorby výzkumů a metodologií jejich tvorby. Také se podíváme na to, jak je možné provádět jejich analýzu a volit na základě ní vhodná opatření pro konkrétní marketing.
   čas Modul vám zabere asi 1,5 hodiny.
   Klíčová slova Klíčová slova: SWT,BGC matice,explorační výzkum, kauzální výzkum, deskriptivní výzkum.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Dále si vše zopakujte v prezentaci a podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Zkuste si vytvořit SWOT analýzu vaší instituce.
   • Na základně SWOT analýzy navrhněte příslušné dílčí strategie.
   • Napište si postup pro výzkum ohledně zavedení nového produktu vaší institucí (nové představení, výstava, ...). Co byste v něm chtěli zjistit a proč?
   • Vytvořte si BGC matici vašich produktů pro různé kategorie - cena, návštěvnost, ohlas, významnost... zkuste porovnat výsledky.

   Test Udělejte si test.
  • Téma 12


   Modul 11 - Prodejní dovednosti a obchodní jednání

   V tomto modulu si zcela prakticky představíme několik zásad či rad, jak dobře komunikovat se zákazníkem a dobře se připravit obchodní jednání. Ukážeme, že základem úspěchu v mezilidské komunikaci je vždy skutečný zájem o druhého a snaha pochopit jeho přání, potřeby a obavy. Důležitý je také úsměv.
   čas Modul vám zabere asi 1 hodinu.
   Klíčová slova Klíčová slova: prodejní komunikace, etiketa, obchodní jednání, navštívenka.
   Literatura V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu či vytisknout PDF. Podívejte se do rozšiřujících materiálů.
   Zamyslete se Zamyslete se:
   • Jaký je dress code naší instituce?
   • Do jaké míry jsou zaměstnanci vzdělávání v etiketě?
   • Jak vypadá naše vizitka? Máme nějakou?
   • Usmívají se zaměstnanci při kontaktu se zákazníky?
   • Jsou v těchto oblastech vzdělávání?

   Test Udělejte si velký závěrečný test.
  • Téma 13


   Shrnutí

   Doufáme, že kurz, který jste právě prošli, byl pro vás zajímavý a přínosný. Snažili jsme se nastínit základní prvky managementu v kultuře tak, aby organizace dokázala vhodně poznat potřeby svých návštěvníků a nabídla jim produkty, které budou žádané a potřebné.

   Literatura V rámci učebních materiálů se můžete podívat do celkových skript, která si můžete vytisknout v PDF.