Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Pavla Kovářová

Anotace: Cílem kurzu je představit témata bezpečnosti ICT, která je vhodné řešit koncepčně na úrovni vedení školy nebo koordinátorem ICT ve škole. Pro ujasnění podstaty problémů i možných řešení je pozornost zaměřena na oba tyto pohledy s důrazem na opatření vyžadující koncepční, spíše než individuální přístup.

AUTOR: Pavla Kovářová, Iva Zadražilová
ANOTACE: Knihovník přichází do kontaktu s ICT jako jiný uživatel tohoto nástroje, ale také jako mediátor informací, které jsou velmi často zprostředkovány přes internet. V obou případech je by měl rozumět nejen pozitivům, které ICT přináší, ale pro efektivní práci je nutné znát také problémy, které se při použití informačních a komunikačních technologií mohou objevit a jakými metodami může předcházet internetovým hrozbám nebo je vhodně řešit. Podrobněji se kurz zaměřuje na témata: sociální inženýrství, sociální sítě, určování polohy jedince, malware, kyberšikana a sexting, nevyžádané zprávy, e-komerce a preventivní opatření s důrazem na ověřování identity.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci (především z knihoven, které nepatří mezi specializované) a studenti knihovnictví
FORMA: netutorovaný, čistě elektronický kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Tento kurz vznikl za podpory Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně a programu VISK2.

AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně

ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • pracovníci paměťových institucí, kteří mají v plánu digitalizovat
  • studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí kteří se chtějí zorientovat v procesu digitalizace
  • pro širokou veřejnost, kterou digitalizace v paměťových institucích zajímá

FORMA: tutorovaný; plně e-learningový; bezplatný

TERMÍN KURZU: 26. 2. 2024 - 28. 4. 2024

KAPACITA: max. 20 osob - kapacita kurzu je již naplněna

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: 

  • absolvování všech testů alespoň na 80 %
  • splnění minimálně 6 ze 7 úkolů (se 100% úspěšností)

ZÁPIS DO KURZU: Pokud se chcete zapsat do kurzu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: kurzdigitalizace@mzk.cz.

Online nástroje - logo
AUTOR: Ladislava Z. Suchá, Gabriela Šimková
ANOTACE: Netutorovaný kurz představující množství online nástrojů pro výzkumy v knihovnách.
CÍLOVÁ SKUPINA: Knihovníci, informační pracovníci, studenti KISK
FORMA: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.