KDO: Centrum CEINVE, KISK FF MU 
ANOTACE: Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.
CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv se zájmem o daná témata
FORMA: tutorovaný kurz, který souběžně probíhá na MU
TERMÍN KURZU: 29. září - 21. prosince 2014
citační kurz
AUTOŘI: Markéta Řehůřková, Zuzana Teplíková, Petra Šolcová, Hana Čechová, Vanda Gřešáková, Matej Režnický a Martin Krčál
ANOTACE: Kurz slouží pro zájemce o problematiku citací, citování a plagiátorství. Naučíte se v něm základy citování dle ČSN ISO 690, dozvíte se, jaké existují druhy plagiátorství a co je citační etika, poznáte citační software a citační databáze, dotkneme se také výuky citací.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci, akademičtí pracovníci, výzkumníci a studenti
FORMA
: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.

KDO: KISK FF MU 

ANOTACE: Jak správně citovat podle normy ČSN ISO 690. Jaké jsou další nejznámější citační styly. Jak se cituje podle citačních stylů APA, MLA. Jak se vyhnout plagiátorství? Jak je plagiátorství zakotveno v právních normách. Co jsou citační managery a jak s nimi pracovat. Jak oživit výuku citací v rámci informačního vzdělávání.
CÍLOVÁ SKUPINA: zájemci o problematiku, předpoklad VŠ knihovníci a studenti knihovnictví
FORMA: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: kurz bude spuštěn v listopadu 2012
POZNÁMKA: kurz je otevřen celý

Cílem e-learningových vzdělávacích materiálů k portálu Knihovny.cz je přehledně shrnout a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti představit základní i pokročilé funkce portálu. Podpůrné materiály byly vytvořeny velmi názorně a spolu s praktickými ukázkami zahrnujícími vyhledávání, orientaci na portále, práci s čtenářskými účty apod., pomůžou v krátké době proniknout do uživatelsky přívětivého prostředí centrálního portálu českých knihoven. Materiály mohou být použity jak podpora k absolvovanému školení, tak i pro ty, kteří proškolení nebyli a chyběla jim detailnější nápověda k práci s portálem.