KDO: KISK FF MU 

ANOTACE: Jak správně citovat podle normy ČSN ISO 690. Jaké jsou další nejznámější citační styly. Jak se cituje podle citačních stylů APA, MLA. Jak se vyhnout plagiátorství? Jak je plagiátorství zakotveno v právních normách. Co jsou citační managery a jak s nimi pracovat. Jak oživit výuku citací v rámci informačního vzdělávání.
CÍLOVÁ SKUPINA: zájemci o problematiku, předpoklad VŠ knihovníci a studenti knihovnictví
FORMA: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: kurz bude spuštěn v listopadu 2012
POZNÁMKA: kurz je otevřen celý