Kurz si klade za cíl zvýšit počítačovou gramotnost knihovníků k oblasti nových technologií využitelných ve vzdělávání:

  • Hardware: interaktivní tabule, tablety a BYOD (technologie, které si přinesou sami účastníci vzdělávání, primárně tedy mobilní technologie – notebooky, tablety a smartphony);
  • Software: LMS (Moodle a MOOC kurzy), webináře, výuková videa, výukový software, mobilní aplikace a výukové hry, sociální sítě, služby pro sdílení dokumentů (např. Google dokumenty, Slideshare), elektronické prezentace a grafika (např. mentální mapy, infografiky);
  • Elektronické učební materiály: vyhledávání výukových materiálů a lekcí na internetu.

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Michal Černý

AnotaceV rychle se měnící informační společnosti je třeba hledat cesty a metody, jak – co možná nejlépe – implantovat moderní technologie do života školy. Nejde přitom jen o technologické vybavení, ale také o způsob vzdělávání, práci se zaměstnanci a učiteli nebo o redefinování role školy ve vztahu ke svému okolí. V tomto kurzu nabízíme širší pohled na to, jak připravit a vést školu tak, aby v 21. století poskytovala žákům skutečně hodnotné vzdělání.

AUTOR: Michal Černý
ANOTACE: Kurz umožňuje pochopení základních možností využití webinářů v knihovnách. První teoretičtější část se týká webinářů obecně a zasazuje je do širších pedagogických kategorií. Druhá část je praktičtější a nabízí pohled na konkrétní možné implementace a inspirace jak na dobrý webinář.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci pracující v informačním vzdělávání, ředitelé knihoven, informační kurátoři, referenční knihovníci.
FORMA: plně distanční, předpokládá se praktické zkoušení získaných poznatků na konkrétních aplikacích.
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKAKurz byl podpořen z programu VISK 2.