Pracovník v neziskové organizaci

Neziskové organizace se mohou zaměřovat na různá témata a využívat různé postupy. Protože často usilují o podporu v souvislosti se společenskými problémy, je často zásadní pro pracovníky neziskovek schopnost pracovat s informacemi a vzdělávat osoby, se kterými spolupracují. Právě to jsou témata, ve kterých je možné najít společné zájmy s oborem informačních studií a knihovnictví, a proto část kurzů zde byla vybrána jako potenciálně zajímavá pro pracovníky v neziskové organizaci.