Partneři

NAKLIV – Národní klastr informačního vzdělávání

NAKLIV je evropský projekt schválený v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a probíhá pod záštitou Kabinetu knihovnictví a informačních studií na FF MU.

Hlavním účelem projektu je ustanovení neformálního partnerství institucí, které se zabývají problematikou informačního vzdělávání a rozhodly se těžit ze vzájemné spolupráce. V rámci projektu vznikne moderní prostředí pro komunikaci a vzdělávání nepedagogických pracovníků /knihovníků/, akademických pracovníků a doktorandů. Bude podpořena efektivní spolupráce, začne fungovat vzájemné sdílení materiálů a výměna poznatků z praxe mezi spolupracujícími institucemi. Dojde k propojení vzdělávacího sektoru s praktickým životem - spolupracovat budou odborníci a experti z praxe, kteří obohatí akademické prostředí o zkušenosti z fungování pracovního trhu.

PARTSIP – Partnerská síť informačních pracovníků

PARTSIP je projektem sdružujícím knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe. Cílem projektu je podporovat učící se komunitu lidí a sdílení znalostí zejména z oblastí:

  1. znalostního, procesního a projektového managementu,
  2. nových médií a technologií,
  3. competitive intelligence,
  4. podpory inovací,
  5. vzdělávání a dalších.

KISK – Kabinet informačních studií a knihovnictví

Posláním KISKu je rozvíjet kvality a zavádět zlepšení v oblasti vzdělávání informačních odborníků a profesionálů a přispívat k tvorbě nových poznatků. KISK podporuje rozvoj společnosti v dynamicky se rozvíjejícím informačním prostředí.

Nastroje.knihovna.cz

Posláním portálu nastroje.knihovna.cz, je vytvoření a udržování předmětového katalogu on-line i off-line nástrojů využitelných v oblastech knihovnické a pedagogické práce či při studiu. Záznamy v předmětovém katalogu jsou anotovány, k vybraným nástrojům bude připojen návod, recenze, hodnocení redakce a uživatelů. Součástí portálu jsou i recenze odborníků, Top10 nejlépe hodnocených nástrojů a balíčky nástrojů zaměřené na jednotlivé cílové skupiny.

Autorskepravo.knihovna.cz

Současná autorskoprávní legislativa je nejen pro knihovníky, ale i pro studenty, pedagogy, běžné uživatele a všechny, kteří s ní přijdou do styku, nepřehledná, různě pochopitelná a mnohdy náročná. Jelikož se ale autorský zákon dotýká každého z nás, měli bychom o něm mít alespoň základní přehled. Hlavní překážkou pro správné jednání je nedostatek orientace v problematice autorského zákona - měli bychom tedy vědět, co je přesně považováno za autorské dílo, kdo je jeho autor a jaká má ke svému dílu či „výtvoru" práva. Důležité je také vědět, jakými způsoby je možné dílo užívat, kde končí hranice mezi užitím pro osobní potřebu a kdy už se jedná o sdělování díla veřejnosti. Bez toho, abychom se v zákoně orientovali a respektovali jeho ustanovení, se můžeme dopouštět různých chyb, kterými poškozujeme nejen autory, ale také se při porušování zákona můžeme stát zločinci - neznalost přeci neomlouvá.

Vyzkumy.knihovna.cz

Projekt Výzkumy.knihovna.cz si klade za cíl vytvořit jakési centrum pro všechny, kteří se o výzkumy v knihovnách zajímají. Cílovou skupinou jsou především vysokoškolské a odborné knihovny. Veškerý obsah bude ovšem vytvářen tak, aby byl co nejvíce univerzální a použitelný i pro knihovny jiných typů. Forma přitom bude volena tak, aby předkládaná problematika byla srozumitelná i úplným začátečníkům, kteří nemají s metodologií výzkumů dosud žádné zkušenosti.

Last modified: Saturday, 24 February 2018, 7:43 PM