Student

Naše kurzy.knihovna.cz jsou prostorem, kde je možné učit a studovat témata související s oblastí informačních studií a knihovnictví prostřednictvím e-kurzů v Moodle. Správu tohoto prostředí zajišťuje Kabinet informačních studií a knihovnictví (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), proto není překvapivé, že většina kurzů je doporučena studentům, zejména právě z oboru informační studia a knihovnictví. Některé kurzy jsou cílené přímo na ně, tyto kurzy jsou obvykle studijní oporou k vyučovaným předmětům na KISK. Jiné kurzy cílí na pracovníky z praxe, kde se mohou studenti také uplatnit. Studium těchto kurzů jim proto může přinést znalosti, které uplatní ve svém budoucím zaměstnání.