KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Je realizován formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů). V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly. Frontální výuka má podobu praktického školení či semináře, který se bude konat v rozmezí 4. března až 31. května v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 2.

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru

FORMA: tutorovaný; blended learning
TERMÍN KURZU: 4. 3. 2024 -  31. 5. 2024
KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem kurzu "Služby knihoven" je nabídnout chybějící či rozšiřující (inovační) vzdělání knihovníkům poskytujícím přímé služby ve veřejných profesionálních i neprofesionálních knihovnách. Kurz byl v roce 2012 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury (VISK2). E-learningový kurz je realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, pracovníci s dlouholetou praxí.
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 4. 3. 2024 -  30. 6. 2024; REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

KDO: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

ANOTACE: Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.
CÍLOVÁ SKUPINA:
  • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
  • pracovníci s dlouholetou praxí.
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU:  11. března 2024 - 30. července 2024
KAPACITA KURZU: 35 účastníků
REGISTRACE: po vytvoření účtu na kurzy.knihovna.cz je potřeba zaslat požadavek o přidání mezi studenty kurzu Knihovnické minimum na adrese petra.sevcikova@msvk.cz
KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Je realizován formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů). V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly. Frontální výuka má podobu praktického školení či semináře, který se bude konat v rozmezí 4. září až 14. prosince v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o 6 dnů workshopů, vždy po 8 hodinách výuky. Termíny středeční skupiny: 20.9., 4.10., 25.10., 15.11., 29.11., 13.12. Termíny čtvrteční skupiny: 14.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11., 14.12.

Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 1.

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru

FORMA: tutorovaný; blended learning
TERMÍN KURZU: 4. 9. 2022 -  24. 12. 2023;
KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem "Knihovnického kurzu" je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. E-learningový kurz je realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 4. 9. 2023 -  31. 12. 2023; REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU BĚHU 2021http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz.
KDO: ....
ANOTACE: Cílem "Knihovnického kurzu" je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven.  E-learningový kurz je realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 4. 3. 2024 -  30. 6. 2024; REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: https://kurzy.knihovna.cz/login/index.php
PŘEHLED MODULU A DALŚÍ INFORMACE:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz
INFORMACE K ZÁPISU: ucen@vkol.cz

AUTORMoravská zemská knihovna v Brně

ANOTACE: Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění kvalifikace. Kurz je realizován prostřednictvím workshopů (prezenční výuka) a e-learningového kurzu (distanční studium). V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly. Prezenční výuka má podobu praktického školení či semináře, který se bude konat v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 1.

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci institucí, které již digitalizují či které plánují začít digitalizovat, zájemci o téma digitalizace v knihovnách

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: Je třeba splnit všechny povinné úkoly a testy nejméně na 70 %. Dále je třeba účastnit se workshopů (2 absence povoleny).

TERMÍN KURZU: 30. 8. 2021 -  19. 12. 2020

REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci