AUTORMoravská zemská knihovna v Brně

ANOTACE: Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění kvalifikace. Kurz je realizován prostřednictvím workshopů (prezenční výuka) a e-learningového kurzu (distanční studium). V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly. Prezenční výuka má podobu praktického školení či semináře, který se bude konat v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 1.

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci institucí, které již digitalizují či které plánují začít digitalizovat, zájemci o téma digitalizace v knihovnách

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: Je třeba splnit všechny povinné úkoly a testy nejméně na 70 %. Dále je třeba účastnit se workshopů (2 absence povoleny).

TERMÍN KURZU: 30. 8. 2021 -  19. 12. 2020

REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci