AUTOR: Národní lékařská knihovna
ANOTACE:

Cílem tohoto kurzu je posílit vědomí o důležitosti kritického výběru hledané informace o zdraví či nemocech a motivovat knihovníky ke spolupráci v podpoře zdravotní gramotnosti.

V kurzu se například dozvíte:

  • Co si lze představit pod pojmem zdravotní gramotnost a jakou v této oblasti mohou hrát roli knihovny.
  • Kde nalézt důvěryhodné informace o zdraví a nemocech a jakými kritérii se při výběru informačních zdrojů řídit.
CÍLOVÁ SKUPINA: Knihovníci z veřejných knihoven
FORMA: Plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 7. (od 12:00) – 30. června 2021
REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: https://nlk.cz/2021/05/e-learningovy-kurz/