AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci paměťových institucí, které mají v plánu digitalizovat, studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v problematice digitalizace tištěných dokumentů
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový; bezplatný
TERMÍN KURZU: 4. 3. 2019 - 31. 5. 2019
KAPACITA: cca 25 osob, kapacita již OBSAZENA
REGISTRACE DO KURZU: registrace do kurzu již neprobíhá z důvodu naplnění kapacity, další běh kurzu by měl proběhnout na podzim 2019; v případě dotazů pište na Marketa.Krutska@mzk.cz