AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci paměťových institucí, které mají v plánu digitalizovat, studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v problematice digitalizace tištěných dokumentů
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový; bezplatný
TERMÍN KURZU: 28. 2. 2022 - 22. 5. 2022
KAPACITA: cca 25 osob
POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: Je třeba odevzdat všechny povinné úkoly a testy i úkoly splnit nejméně na 80 %
ZÁPIS DO KURZU: Pokud se chcete zapsat do kurzu, kontaktujte tutorku kurzu Mgr. Markétu Krutskou (Marketa.Krutska@mzk.cz). Tutorka Vám sdělí další informace.