AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně

ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • pracovníci paměťových institucí, kteří mají v plánu digitalizovat
  • studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí kteří se chtějí zorientovat v procesu digitalizace
  • pro širokou veřejnost, kterou digitalizace v paměťových institucích zajímá

FORMA: tutorovaný; plně e-learningový; bezplatný

TERMÍN KURZU: 26. 2. 2024 - 28. 4. 2024

KAPACITA: max. 20 osob - kapacita kurzu je již naplněna

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: 

  • absolvování všech testů alespoň na 80 %
  • splnění minimálně 6 ze 7 úkolů (se 100% úspěšností)

ZÁPIS DO KURZU: Pokud se chcete zapsat do kurzu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: kurzdigitalizace@mzk.cz.