AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci paměťových institucí, které mají v plánu digitalizovat, studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v problematice digitalizace tištěných dokumentů
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový; bezplatný
TERMÍN KURZU: 2. 9. 2019 - 30. 11. 2019
KAPACITA: cca 25 osob
POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ: Je třeba absolvovat kurz na 80 % (započítávají se testy a úkoly).
ZÁPIS DO KURZU: Pokud se chcete zapsat do kurzu, vytvořte si účet na stránce kurzy.knihovna.cz a následně napište na adresu Marketa.Krutska@mzk.cz. Tutorka Vás do kurzu zapíše.