Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Michal Černý

AnotaceV rychle se měnící informační společnosti je třeba hledat cesty a metody, jak – co možná nejlépe – implantovat moderní technologie do života školy. Nejde přitom jen o technologické vybavení, ale také o způsob vzdělávání, práci se zaměstnanci a učiteli nebo o redefinování role školy ve vztahu ke svému okolí. V tomto kurzu nabízíme širší pohled na to, jak připravit a vést školu tak, aby v 21. století poskytovala žákům skutečně hodnotné vzdělání.