Tento kurz obsahuje další materiály k sebevzdělávání k předmětům, které nemají vlastní kurz - jako je například přírodopis nebo ruština. U každého předmětu najdete studijní materiál s aplikacemi, který představuje kostru každé oborové didaktiky a je nutné ho projít. Každý předmět též obsahuje materiál s nadoborovými aplikacemi, které lze využívat bez ohledu na jednotlivý předmět. Ke každému kurzu jsou pak přiloženy doplňující odkazy na články či webové služby související s používáním dotykových zařízení v dané oborové didaktice.