Aplikace dotykových zařízení jsou využitelné napříč spektrem jazykových dovedností. Jsou velmi dobře využitelné pro výuku slov, frází, rozvoj čtenářských, poslechových či komunikačních dovedností. Množství aplikací je vhodně metodicky přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým. Řada z nich také umožňuje např. tvorbu projektů, knih či vlastních materiálů; pořádání konferencí napříč školami nebo slouží ke školnímu i mimoškolnímu vzdělávání.