Anotace: Nárůst informačních technologií v běžném životě se promítá i do školství. Jsou dostupné dostatečně výkonné počítače, chytré mobilní telefony (smartphony) a tablety, které mohou být prostředkem na podporu výuky a testování znalostí. Cílem tohoto kurzu je poskytnout učitelům chemie okamžitě upotřebitelné zdroje pro smysluplné využití tabletů a smartphonů na podporu výuky a testování znalostí v chemii.