Anotace: Mobilní digitální zařízení přinášejí do výuky zeměpisu nové možnosti k rozvíjení (nejen geografických) dovedností u žáků a stejně tak umožňují využití stávajících nástrojů, které jsou k dispozici na stolních počítačích. Aplikace dostupné na mobilních zařízeních mohou učiteli usnadnit přípravu výuky, nabídnout aktivity pro individuální postup žáků, přispět k rozvoji spolupráce a tvořivosti u žáků či významně podpořit propojení učiva s každodenní realitou žáků. Učitelé zeměpisu mohou využívat integrovaného GPS, který se nachází v tabletech či chytrých telefonech. Žáci tak mohou sledovat svoji aktuální polohu, vytvářet vlastní mapy, lokalizovat zajímavá místa či mapovat výskyt určitého jevu ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že se tato zařízení dnes stávají běžnou součástí našich životů, nabyté dovednosti jsou široce využitelné pro plánování výletů i odbornou práci se zdroji informací.