Anotace: Tablet či telefon je dnes relativně běžnou výbavou velké části žáků i učitelů a byla by škoda je pro měření aktivně nevyužívat. Současně otvírá ještě jednu zajímavá oblast fyzikálně – informatického vzdělávání, totiž jak je možné, že zařízení bez mechanických součástek má kompas nebo gyroskop s akcelerometrem. Objasnění fyzikálního pozadí měřících přístrojů v těchto zařízeních může představovat zajímavý krok, který z žáků může učinit více než jen poučené uživatele. Přirozeně se pak objevuje také téma počítačového zpracování takto naměřených dat.