Kurz byl vytvořen v projektu koordinovaném Národní knihovnou ČR a spolufinancovaném z programu VISK 2. Jeho cílem je rozšíření obsahu příručky pro knihovníky, která jim má pomoci s výkonem jejich pracovních aktivit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého pod zkratkou GDPR. Obsah je popsán se zaměřením na nejčastější činnosti knihovníků v základních (profesionálních) knihovnách. Této cílové skupině je obsah přizpůsoben, otevřený je ale i dalším zájemcům o problematiku. Kurz si neklade za cíl pokrýt všechna možná specifika nastavení činností ve všech knihovnách, odráží zkušenosti autorů kurzu s danými činnostmi.