O portálu

Portál Kurzy.knihovna.cz je součástí portálu knihovna.cz, který rozvíjí knihovnická komunita. Zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti e-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví.

Naším cílem je také poskytnout prostor všem tvůrcům e-learningových kurzů a nabídnout jim možnost sdílení jejich kurzu s dalšími uživateli tohoto portálu.

V dnešní době, kdy se na nás informace valí ze všech stran, je potřebné umět s nimi zacházet. Ať už pro svou vlastní potřebu, v práci, ve škole nebo jakkoli jinak. Každý se ale zároveň potýká s nedostatkem času, aby navštěvoval různá školení práce s informacemi. A zde přichází ke slovu e-learning.

  • učíte se z pohodlí domova nebo odkudkoli, kde je připojení k internetu
  • učíte se, když máte zrovna čas
  • máte přístup ke všem studijním materiálům online odkudkoliv

Věříme, že i s vašim přispěním se nám na jednom místě podaří vytvořit širokou škálu kurzů, které pokryjí problematiku oboru informační věda a knihovnictví.

Last modified: Saturday, 24 February 2018, 7:36 PM