Portál Kurzy.knihovna.cz zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti e-learningové kurzy související s oborem informační studia a knihovnictví, což vychází z aktivit správce tohoto portálu, kterým je Kabinet informačních studií a knihovnictví (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). Najdete zde kurzy rozvíjející práci s informacemi a informačními technologiemi, ale dovednosti uplatňované v knihovnické praxi, nebo kurzy o využití ICT ve výuce a dalších tématech. Tvůrcům a poskytovatelům e-learningových kurzů v těchto tématech dává prostor pro jejich sdílení. V případě zájmu zpřístupnit zde vlastní kurz kontaktujte Pavlu Kovářovou.

Odpovíte-li si na některou z následujících otázek kladně, věříme, že na portálu najdete vzdělávací obsah, který vás osloví.

  • Jste student, který se chce rozvíjet nad rámec výuky ve škole?
  • Jste knihovník, který si chce doplnit vzdělání o aktuální poznatky?
  • Jste učitel, který chce zapojovat informační technologie do své práce?
  • Jste vědec nebo knihovník podporující vědeckou činnost jiných a chcete si připomenout základy výzkumu a možnosti využití online nástrojů při výzkumu?
  • Jste pracovník v paměťové instituci, neziskové nebo komerční, který se chce rozvíjet v tématech souvisejících s oborem informační studia a knihovnictví, jako např. práce s informacemi a informačními technologiemi nebo využití technologií ve vzdělávání?
  • Jste pracovník ve škole zapojené do projektu INTERES nebo vás zajímá využití dotykových zařízení ve vzdělávací instituci?

Kurzy.knihovna.cz jsou součástí portálu knihovna.cz, který rozvíjí knihovnická komunita.

    Kurzy